novel

ระบอบศักดินาเดิมสร้างบาดแผลให้กับสังคมของเรามากจนเกือบเยียวยาไม่ไหว

หรืออาจไม่ใช่!

บางทีระบอบสังคมนิยมสายนี้ก็ไม่มีวันเยียวยามันได้

บางทีอาจไม่มีระบอบอะไรในโลกนี้ที่แก้ปัญหามนุษย์ได้

ไม่ว่าสังคมนิยมหรือประชาธิปไตย

จะมีการปฏิวัติหรือไม่มีการปฏิวัติ

จะทำเพื่อคนพวกนี้หรือเพื่อใคร คนพวกนี้ก็ยังคงดำรงอยู่

เพราะปัญหาของคนอาจแก้ไม่ได้ด้วยระบอบการเมืองเลย!

จากนวนิยายเรื่อง "ปีกแดง"

ของ วินทร์ เลียววาริณ 

.........

........

....... 

แด่อนาคตอันมืดมนของเราเอง

OTL 

......

......

ปล. แค่อ่านนิยายแล้วเจอประโยคกระแทกใจ ไม่ได้จะกระทบเทียบแดกดันใครทั้งนั้น 

ปปล. ชอบอันนี้อ่ะ ฮา.....

edit @ 10 Apr 2010 13:17:01 by >>VaRioLa